Paradoks fikcije - Ogledi iz savremene analitičke estetike

Priredila Aleksandra Kostić
 

paradoks fikcije korica

Beograd, 2013.

Format: 13x19,7 cm 
Broj strana: 364
Broširani povez sa omotnicom

Paradoks fikcije sastoji se u sledećem: iako jasno razlikujemo stvarnost od fikcije, emocije koje nam izazivaju gledanje filma ili čitanje romana, dakle nesumnjive fikcije, nisu fiktivne nego stvarne. Kako to?

Suprotstavljajući znanje i emocija, uzimajući u obzir kulturne i društvene uslovljenosti, raspravljajući o prirodi samih emocija i učincima fiktivnog dela, analitički filozofi nastoje da pronađu veze između čulnih utisaka, intelektualnih pretpostavki i same stvarnosti. Budući da je reč pre svega o autorima engleskog govornog područja, obrazovanih u naročitom, analitičkom duhu, dobijamo tekstove koji se, s jedne strane, ne uklapaju u konvencije pre svega opuštenim pristupom i gomilom duhovitih primera, da bi, s druge strane, vodili računa o strogom izvođenju i preciznosti izraza. 


Pretraga