letnji popust 2022

cover jung seminari 4tom

Siva boja zavisti

Ako crvena boja označava radost, plava poniranje u mir kroz meditaciju i sjedinjavanje sa večnošću, a žuta simbolizuje kralјevsku moć oličenu zlatom sunca, onda bi siva boja najbolјe obeležila zavist. Ima nečeg zbunjujućeg i odbijajućeg u toj kameleonskoj suvoći ispunjenoj pretećom senkom, u kolebanju između crne i bele, u njenoj sposobnosti da pokvari blistavost ostalih boja navlačivši im mutnu koprenu.

Jung i Niče: osvetljavanje bezdana

U nizu stručnih seminara koje je Karl Gustav Jung držao tokom bezmalo tri decenije na različite teme – od uvoda u analitičku psihologiju, preko analize snova, vizija, psihologije nesvesnog, do tipologije ličnosti – seminar o Ničeovom Zaratustri izdvaja se iz više razloga.

RTS: Džon Di i doktrina egzaltacije

Mađarski istoričar ideja i kulture u renesansi Đerđ Endre Senji u svojoj studiji „Džon Di i doktrina egzaltacije” ukazuje da u osnovi svih filozofskih uverenja i okultnih predstava ovog elizabetanskog humaniste leži platonski dualizam, koji postulira jaz između savršenog sveta večnih ideja i uvek promenljivog sveta materije.


Pretraga