Moć mita

Džozef Kembel
 

moc mita korica

Prevela s engleskog
Mirjana Sovrović

Beograd, 2006.
Format: 23x15 cm 
Broj strana: 283
Broširani povez 

Mitove su, nesumnjivo, smislili ljudi, ali moć mita je takva da, zauzvrat, mit oblikuje čoveka: tvorevina oblikuje tvorca. Suočavajući se s mitom čovek se suočava sa samim sobom. Struktura mita je struktura ljudske svesti. I upravo je to ono što zanima Džozefa Kembela, jednog od nezaobilaznih stručnjaka za mitove.

Delotvornost mita, smatra i dokazuje Kembel, nije u njegovoj drevnosti, već u tome na koji način deluje danas, šta nam mit može reći o nama samima. Podstaknut pitanjima čuvenog američkog novinara Bila Mojersa, u ovoj dinamičnoj knjizi Kembel sažima rezultate svojih istraživanja, sve vreme, međutim, insistirajući na tome da mitsko vreme, iz koje god dubine nam dolazilo, nije sleđeno, nije jednako sebi, već se neprestano preobražava. I upravo u toj neočekivanoj postavci pokazuje se jedan od lepih paradoksa mita što ga Kembel izvlači na površinu: mitovi preživljavaju hiljade godina zato što, nesumnjivo, u sebi sadrže istine koje važe uvek i svugde (univerzalne istine), ali te i takve istine ne bi mogle da prežive ukoliko ne bi bile u stanju da ponude različita lica, prepoznatljiva u različitim vremenima. Zbog toga je mit u stanju da se, u srednjem veku na primer, razume kao preobažaj strasti u samislost, da bi se, nekoliko stotina godina kasnije, ponovo razumevao kao oslobođena strast, a da, u oba slučaja, u oba vremena, njegova univerzalna suština ostane netaknuta.

Razgovori Džozefa Kembela i Bila Mojersa štivo su za sladokusce. 


Pretraga