Eneida

Publije Vergilije Maron
 

eneida

Prevela s latinskog
Marjanca Pakiž

Beograd, 2014.
Format: 15x23 cm 
Broj strana: 580
Tvrdi povez sa omotnicom

Ogromna stvar za bilo koju, a naročito neveliku kulturu, jesu novi prevodi klasičnih dela. A ako je, uz to, novi prevod briljantan, poput prevoda Marjance Pakiž, onda je reč o istinskom kulturnom događaju.

Jedan od najvećih epova staroga sveta, uz Ilijadu i Odiseju možda i najveći, Eneida, pripovest o praosnivaču Rima, sažima u sebi, zahvaljujući Vergilijevoj genijalnosti, iskustva staroga sveta i služi nam jednako kao veliko umetničko delo i kao svojevrsni dokument. Opremljena instruktivnim predgovorom, brojnim fusnotama koje olakšavaju čitanje, ilustracijama i mapom na kojoj se vidi Enejin put po Mediteranu od Troje do italskog tla, uz široke margine i razmak između stihova što doprinosi preglednosti teksta, ova knjiga je jedno od raskošnijih Fedonovih izdanja pripremljenih za dugo trajanje. 

 


Pretraga